Anders Zorn
A Sweden Museum


Anders Zorn's Oil Paintings
Anders Zorn Museum
February 18, 1860 – August 22, 1920.
Anders Zorn

About Us
   

110,680 paintings total

  

Anders Zorn Gallery.org, welcome & enjoy!
Anders Zorn Gallery.org
 

Anders Zorn
ovan i kottbutiken
new22/Anders Zorn-267648.jpg
ID: 65885

Want A Reproduction?
Go Back!Anders Zorn ovan i kottbutiken


Want A Reproduction?Go Back!


 

Anders Zorn

Swedish 1860-1920 Swedish painter, etcher and sculptor. He was brought up by his grandparents at Mora. As he displayed a precocious talent for drawing he was admitted to the preparatory class of the Kungliga Akademi for de Fria Konsterna, Stockholm, at the age of 15. Dissatisfied with the outdated teaching and discipline of the Academy and encouraged by his early success as a painter of watercolour portraits and genre scenes (e.g. Old Woman from Mora, 1879; Mora, Zornmus.) Zorn left the Academy in 1881 to try to establish an international career. He later resided mainly in London but also travelled extensively in Italy, France, Spain, Algeria and the Balkans and visited Constantinople. However, he continued to spend most of his summers in Sweden.  Related Paintings of Anders Zorn :. | Unknow work 31 | vagskvalp | barnen mayer, | Impressions de Londres | Unknow work 18 |
Related Artists:
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
le dimanche
was a Spanish surrealist painter. Born in San Cristebal de La Laguna on the island of Tenerife, Domenguez spent his youth with his grandmother in Tacoronte and devoted himself to painting at a young age after suffering a serious illness which affected his growth and caused a progressive deformation of his facial bone frame and limbs. He went to Paris at 21 where he first worked for his father in the central market of Les Halles, and spent his nights drinking in cabarets. He then frequented some art schools, and visited galleries and museums. Domenguez was rapidly attracted by avant-garde painters, notably Yves Tanguy and Pablo Picasso, whose influences were visible in his first works. At 25 he painted a self-portrait full of premonition as he showed himself with a deformed hand and with the veins of his arm cut. He chose to kill himself 27 years later by cutting his veins. In 1933 Domenguez met Andre Breton, a theoretician of Surrealism, and Paul Éluard, known as the poet of this movement, and took part a year later in the Surrealist exhibition held in Copenhagen and those of London and Tenerife in 1936. He took up the Russian-invented technique of decalcomania in 1936, using gouache spread thinly on a sheet of paper or other surface (glass has been used), which is then pressed onto another surface such as a canvas.
ELSHEIMER, Adam
German Baroque Era Painter, 1578-1610 German painter, printmaker and draughtsman, active in Italy. His small paintings on copper established him after his brief life as the most singular and influential German artist to follow D?rer. Their grand conception in terms of monumental figures and poetic landscape and their meticulous, miniature-like execution were admired by Rubens and came to influence many 17th-century artists, including Rembrandt. Most were produced in Rome after 1600:


Anders Zorn
All the Anders Zorn's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email