Anders Zorn
A Sweden Museum


Anders Zorn's Oil Paintings
Anders Zorn Museum
February 18, 1860 – August 22, 1920.
Anders Zorn

About Us
   

110,680 paintings total

  

Anders Zorn Gallery.org, welcome & enjoy!
Anders Zorn Gallery.org
 

Anders Zorn
Fiskmarknad i St Ives
new4/Anders Zorn-585864.jpg
ID: 31454

Want A Reproduction?
Go Back!Anders Zorn Fiskmarknad i St Ives


Want A Reproduction?Go Back!


 

Anders Zorn

Swedish 1860-1920 Swedish painter, etcher and sculptor. He was brought up by his grandparents at Mora. As he displayed a precocious talent for drawing he was admitted to the preparatory class of the Kungliga Akademi for de Fria Konsterna, Stockholm, at the age of 15. Dissatisfied with the outdated teaching and discipline of the Academy and encouraged by his early success as a painter of watercolour portraits and genre scenes (e.g. Old Woman from Mora, 1879; Mora, Zornmus.) Zorn left the Academy in 1881 to try to establish an international career. He later resided mainly in London but also travelled extensively in Italy, France, Spain, Algeria and the Balkans and visited Constantinople. However, he continued to spend most of his summers in Sweden.  Related Paintings of Anders Zorn :. | rosita mauri | en premiar III | Unknow work 120 | engelbrektsmonumentet | Portrait of Mrs Bacon |
Related Artists:
William Blake
1757-1827 British William Blake Galleries William Blake started writing poems as a boy, many of them inspired by religious visions. Apprenticed to an engraver as a young man, Blake learned skills that allowed him to put his poems and drawings together on etchings, and he began to publish his own work. Throughout his life he survived on small commissions, never gaining much attention from the London art world. His paintings were rejected by the public (he was called a lunatic for his imaginative work), but he had a profound influence on Romanticism as a literary movement.
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).
Franz Pforr
German 1788-1812 He received his earliest training from his father, the painter Johann Georg Pforr (1745-98), and his uncle, the art professor and first inspector of the painting gallery in Kassel, Johann Heinrich Tischbein the younger (1742-1808). In 1805 he became a student at the Akademie der Bildenden Kenste in Vienna, which was dominated by the severe Neo-classicism of its director, Heinrich Feger; he was taught by Hubert Maurer (1738-1818), Franz Cauzig (1762-1828) and Johann Martin Fischer. During the war with France in 1805, Pforr volunteered as a guard in the Vienna militia. He suffered a nervous breakdown, brought on by the conflict between his passionate longing for a contemplative life and a desire to see military action. He probably turned to religion to help sustain his mental equilibrium. In 1806 he resumed his academic studies and, believing himself destined to become a battle painter, made numerous drawings of historical battles, for example his still schoolish and baroquely composed Wallenstein in the Battle of L?tzen (1806; Frankfurt am Main, Stedel. Kstinst. & St?dt. Gal.). However, it was not until 1807, with Drawing with Twelve Travel Sketches (Frankfurt am Main, Stadt- & Ubib.), that he first began to overcome his beginner style and to develop his own. This resulted in reduced detail, simplified continuous contours, a structuring by means of planar rather than illusionistic criteria, a new clarity of vision and a chastened balance between nature and artistic conception.


Anders Zorn
All the Anders Zorn's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved

email